Akaan Toijalan kouluverkon uudistaminen on valmistelukierroksella. Tällä hetkellä lienee yhteisymmärrys, että nykyisten Nahkialan ja Pappilan koulurakennusten elinkaaret ovat päättymässä. Erityisen paljon porua on kuitenkin synnyttänyt pääradan pohjoispuolelle rakennettavan uuden koulurakennuksen sijainti. Mielestäni tonttikysymys ei kuitenkaan ole tärkein asia. Monta muuta asiaa nousee sijainnin edelle.

Uuden koulun rakentaminen täytyy tapahtua aikataulussa ja sen täytyy pysyä budjetissa. Koulurakennuksen täytyy olla teknisesti laadukas, jotta vältytään toistuvilta korjauksilta, joita edellisten valtuustojen aikana on jouduttu moneen kouluun tekemään. Koulun täytyy toimia sen varsinaisessa tehtävässä eli opetuksessa. On hyvä ottaa suunnitteluun mukaan opettajat, vanhemmat ja myös koululaisten mielipiteitä voi kuunnella. Lisäksi koulumatkojen liikennejärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Turvalliset jalkakäytävät ja pyörätiet ovat tärkeitä.

Tomi Koistinen