Viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua Mäntymäen tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuksen ja totesi, että se ei tiloiltaan vastaa määräyksiä, joita tehostetun palveluasumisen yksiköltä edellytetään. Kuntapäättäjän näkökulmasta uutinen oli tietenkin erittäin surullinen. Mäntymäen yksikköön sijoitetut vanhukset ovat kärsineet toimintaan sopimattomista tiloista vuosia.

Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa muistuttaa omaisia, kuntalaisia ja päättäjiä siitä, että Mäntymäen yksikön tilannetta on käsitelty luottamuselimissä vuosia. Jo edellinen valtuusto päätyi kilpailuttamaan yksikön toiminnan, sillä kiinteistön korjaaminen vastaamaan nykypäivän määräyksiä olisi ollut raskas taloudellinen ponnistus. Eikä remontin onnistumisesta koskaan ole takeita.

Kilpailutuksen voittajan tuli sitoutua joko remontoimaan Mäntymäen kiinteistö vastaamaan palvelutuotannolle asetettuja vaatimuksia tai purkamaan nykyinen kiinteistö ja rakentamaan samalle paikalle uuden kiinteistön.

Kilpailutuksen voittanut Esperi Care Oy sitoutui ostamaan Mäntymäen kiinteistön tasearvon ylittävällä summalla. Kaupunki olisikin voinut tulouttaa myyntivoittoa kertynyttä alijäämäänsä kattamaan. Lisäksi Esperi Care Oy olisi toteuttanut palvelun noin 300 000 euroa/vuosi kaupungin omaa tuotantoa edullisemmin. Tämä ei kuitenkaan osalle valtuustosta kelvannut. Päätös poukkoili edestakaisin eri luottamuselimissä useampaan otteeseen, ja siitä tehtiin myös valitus hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Molemmat valitukset hylättiin, mutta prosessiin meni niin kauan aikaa, ettei Esperi enää ollut halukas jatkamaan toimintaa sopimuksen puitteissa.

Mäntymäen yksikön kiinteistön huono kunto ja soveltumattomuus käyttötarkoitukseensa eivät kuitenkaan tänä aikana muuttuneet. Kahden vuoden aikana viranhaltijat tekivät useita esityksiä toiminnan uudelleen järjestämisestä. Näistä yksi vuoden 2020 talousarviota käsitellessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä oli kaksi kappaletta:

”Kaupunginjohtajan esittämiin tasapainottamistoimenpiteisiin, joita käsitellään samanaikaisesti taloussuunnitelman kanssa, sisältyy palveluasumisen ja laitoshoidon rakenteellinen muutos sekä Mäntymäen tilanteen ratkaisu…”

sekä

”Mäntymäen palvelutuotannon uudelleen organisointi”

Molemmat näistä teksteistä poistettiin kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen. Kokoomusryhmän hallituksen jäsenet jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti näiden tekstien lisäämistä uudelleen talousarvion valtuustokäsittelyssä, jolloin esitys hylättiin äänin 20–15. Näin siis talousarvioon ei jäänyt suunnitelmaa Mäntymäen yksikön jatkotoimenpiteille.

Oma juonteensa asiassa on vielä vuoden 2020 puolella käsitelty valtuutettu Jukka Ahosen valtuustoaloite ”Mäntymäen vanhainkodin asiantilan palauttaminen ennalleen”. Tähän perusturvalautakunta on 24.3.2020 esittänyt vastauksenaan:

Talousarviosta poistettiin valtuuston päätöksellä ”Kaupunginjohtajan esittämiin tasapainottamistoimenpiteisiin, joita käsitellään samanaikaisesti taloussuunnitelman kanssa, sisältyy palveluasumisen ja laitoshoidon rakenteellinen muutos sekä Mäntymäen tilanteen ratkaisu.” Siten Mäntymäen tilanteeseen ja palvelurakenteeseen ei tehty muutoksia vaan palvelutuotanto jatkuu edelleen kaupungin omana tuotantona eikä valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tämän esityksen perusteella kaupunginhallitus ja sittemmin valtuusto päättivät säilyttää Mäntymäen tilanteen ennallaan. Tämä siitäkin huolimatta, että tilat tiedettiin käyttötarkoitukseen soveltumattomiksi ja pahasti korjausvelkaisiksi.

Avilta saadun vakavan selvityspyynnön jälkeen moni tilanteen ennallaan säilyttämistä kannattanut valtuutettu on suureen ääneen ihmetellyt, miksi viranhaltijoiden valmistelu Mäntymäen suhteen ei ole edennyt? Näiden valtuutettujen pitäisi esittää tämä kysymys itselleen. Miksi toimintaa ei saanut uudelleen organisoida? Miksi halusitte säilyttää epäkelvot tilat ennallaan? Miksi teille eivät kelvanneet noin 300 000 euron vuosittaiset säästöt?

Kokoomuksen valtuustoryhmä peräänkuuluttaa poliittista vastuuta ja toivoo, että asiassa ei syytettäisi turhaan viranhaltijoita, jotka ovat asiaa yrittäneet ratkaista jo vuosia.

Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä