Nykyään tietoa on saatavilla kaikesta yhä enemmän ja helpommin. Samaan aikaan lisääntyy vaara uppoutua epäolennaisiin yksityiskohtiin, jotka eivät ole kehityksen kannalta ratkaisevia. Julkisesta sektorista kuten kunnista ja niiden sekä kustannuksista että tuloksista tietoa on saatavissa erityisen paljon ja vaivattomasti. Miten osaamme hyödyntää tätä informaatiota kunnan  kehittämisessä? Se haastaa tiedolla johtamisen, mikä on todella ajankohtainen teema niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla tänä päivänä. Mikään organisaatio ei ole siinä liian hyvä.

 

Ilman vahvaa tiedolla johtamista emme onnistu palvelujen laadun kehittämisessä, resurssien tehokkaassa allokoinnissa ja prosessien sekä palvelujen digitalisoinnissa jne. Tarvitsemme vahvaa ambitiotasoa ja haastavia tavoitteita, jotka kannustavat meidät tavoittelemaan asukkaita parhaiten palvelevaa kärkiasemaa kunnan kaikissa tehtävissä. Sen on kuitenkin perustuttava tietoon eli on kerättävä validia dataa ja benchmarkattava toimintaamme eri toimialoilla Suomen parhaisiin kuntiin verraten. Kun benchmarkkauksen kohteeksi otetaan vielä huippuyritysten toimintatapoja ja prosesseja jne., on lopputulos vieläkin parempi. Onko meillä tähän resursseja? Ensisijaisesti tarvitaan oivallusta ja sitoutumista tiedolla johtamiseen sekä verkostoja: ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, jotka kykenevät hakemaan kehitystyöhön ulkoista rahoitusta.

 

FT, KTM Jouni Koski

Kuntavaaliehdokas (kok)