VAALIOHJELMA 2017

Akaan Kokoomus – vaaliohjelma 2017

(Sivun lopussa on suora linkki valtakunnalliseen Kokoomuksen vaaliohjelmaan)

Akaan Kokoomuksen vaaliohjelmaan on valittu kolme tärkeää teemaa tulevaisuuden

kaupungista. Mielestämme Akaa tarvitsee elinvoimaa, sivistystä ja hyvinvoivia ihmisiä. Akaan

Kokoomus toimii yhtenä aktiivisena ja elinvoimaisena yhdistyksenä koko kaupungin alueella.

Meille on tärkeää kaupungin talouden vastuullinen suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta. Akaan

Kokoomus vaikuttaa vahvasti Akaan kaupungin strategian uudistamiseen. Uusi valtuusto

vahvistaa päivitetyn strategian vuoden 2017 loppuun mennessä.

Elinvoimainen Akaa

Elinkeinot tuovat työpaikkoja

Akaan Kokoomus toivoo, että tulevaisuudessa akaalaiset yrittäjät ja yritykset työllistävät enemmän

akaalaisia. Kaupunki tarjoaa palvelut yhdeltä luukulta. Tämä on tärkeää erityisesti aloitteleville

yrityksille ja yrittäjille. Palvelualoite on käytössä vuonna 2018. Palvelualoitteella kuka tahansa

yksityishenkilö, yhteenliittymä tai yritys voisi esittää pystyvänsä tuottamaan kunnan tarjoaman

palvelun edullisemmin tai paremmin kuin kunta itse. Kunta olisi velvollinen ottamaan haasteen

vastaan ja vertaamaan julkisesti omaa palveluaan haastajan esittämään vaihtoehtoon. Kaupunki

järjestää vuosittain yrittäjille ja yrityksille elinvoimakyselyn, jonka tulokset käsitellään yhdessä

heidän kanssaan. Näin kaupungin palveluiden kehitys pysyy jatkuvana.

Kaavoitus toimii

Akaassa on kaavoitettu runsaasti tontteja sekä asuntoja että yrityksiä varten. Tarvittavien uusien

kaavojen valmistelu ja hyväksyminen on nopeaa. Akaan tonttitarjonta on esillä karttapohjaisessa

järjestelmässä. Tontteja markkinoidaan kampanjoilla. Akaa hakee asuntomessuja ja kaavoittaa

sopivan messualueen.

Talous on tasapainossa

Velka on hallinnassa. Verotus pysyy kilpailukykyisenä Pirkanmaan keskiarvoon verrattuna.

Investoinnit suunnitellaan taloudellisesti kestävälle pohjalle investointilaskelmien avulla.

Kaupunki kilpailuttaa ostopalvelunsa ammattitaitoisesti.

Kaupunki kehittyy

Akaa huolehtii hyvänä työnantajana työntekijöidensä tarvitsemasta täydennyskoulutuksesta.

Kaupungin viestintä on avointa ja ajantasaista. Houkuttelevat kotisivut ja sosiaalisen median

kanavat auttavat asukkaita ja kaupungista kiinnostuneita. Kaupunki julkaisee

markkinointivideoita ja järjestää markkinointitempauksia. Kaupunki luokittelee kiinteistönsä

säilytettäviin, myytäviin, purettaviin ja jatkoselvitettäviin kohteisiin. Luokittelu on nähtävissä

kaupungin kotisivuilla.

Liikenne kasvukäytävällä

Akaan liikenneympäristö on turvallinen liikkua vuoden ympäri. Talvikunnossapito ja valaistus ovat

kunnossa ja niihin liittyvä teknisen toimen palautepalvelu toimii. Kaupungin järjestämä

palvelubussiliikenne toimii sujuvasti. Akaa keskustelee VR:n junien aikatauluista yhdessä muiden

pääradan kaupunkien kanssa. Tavoitteena on saada lisää vuoroja pysähtymään Toijalan ja Viialan

asemilla. Kaupunki aloittaa neuvottelut Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa liittymisestä

seutulippujärjestelmään. Akaa kannattaa Riihimäki-Tampere -välin kolmannen raiteen

rakentamista.

Sivistys-Akaa

Varhaiskasvatus lasten oikeutena

Lapset viihtyvät terveissä, turvallisissa ja virikkeellisissä päiväkodeissa, joissa heitä ohjaa

ammattitaitoinen henkilöstö. Akaan Kokoomus edellyttää, että varhaiskasvatus on järjestetty

kokonaisuutena joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Maksuvälysten ja muiden käytännön

järjestelyiden kehittäminen jatkuu.

Koulu antaa nuorille pohjan eteenpäin

Akaa tarjoaa laadukasta opetusta terveissä kouluissa. Oppilaat tukevat toinen toisiaan

oppimisessa ja opettajat viihtyvät työssään. Vanhempien ja koulujen välinen tiivis yhteistyö auttaa

jokaista koululaista. Huolehdimme opettajien osaamisesta ja koulupäivän sujumisesta. Jokainen

peruskoulusta valmistuva löytää paikan toisen asteen opinnoista. Jokainen lukiosta ylioppilaaksi

kirjoittava löytää jatko-opiskelupaikan.

Hyvinvoivien ihmisten Akaa

Vapaa-aika virkistää

Kaupunkilaisten läheltä löytyy eri ikäryhmille mieleisiä liikunta- ja ulkoilupaikkoja. Kaupunki tukee

yhdistyksiä ja järjestää yhdessä erilaisia liikuntatapahtumia. Esimerkkinä tällä hetkellä toimivasta

yhteistyöstä ovat ikäihmisten ohjatut jumpat. Aloite harrastustakuusta on toteutettu vuoden

loppuun mennessä ja jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Urheiluseurat vetävät yleisöä ja harrastajia. Toijalan Satama ja muut uimarannat ovat suosittuja

virkistyskeitaita. Kuntoradat ovat ympärivuotisessa käytössä.

Kulttuuria, kulttuuria!

Kirjastot ovat monipalvelutiloja, joilla on asiakaslähtöiset aukioloajat. Kulttuuritiloja löytyy erilaisiin

tarpeisiin. Kaupunki tukee yhdistysten kulttuuritoimintaa. Yhdistykset ja kaupunki järjestävät

yhdessä tapahtumia. Akaan Kokoomus tukee vapaaehtoistoimintaa, jolla autetaan senioreita ja

lapsiperheitä.

Valmistautuminen soteen

Akaan Kokoomus on sitoutunut hyvinvointipalveluiden laajamittaiseen uudistamiseen ja

säilymiseen Akaassa. Vuoden 2019 loppuun mennessä täytyy varmistaa kaupungin tuottamien

palveluiden erinomainen laatu- ja hintakilpailukyky. Tähän vaikuttavia tärkeitä asioita ovat mm.

henkilökunnan laadukas täydennyskoulutus, prosessien päivitys ja tehostaminen sekä toimitilojen

oikea mitoitus tulevassa hyvinvointikeskuksessa. Työ on aloitettava heti valtuustokauden alussa.

 

[WD_Button id=566]