Kirjoittelen oman näkemykseni maakaupasta, jota käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksissa 30.3.2021 ja 27.4.2021 sekä elinvoimalautakunnassa 14.4.2021. Olen siis kaupunginhallituksen jäsen sekä elinvoimalautakunnan kaupunginhallituksen edustaja. Olin siis näin ollen läsnä kaikissa kokouksissa, joissa asiaa käsiteltiin.

Alun perin siis kaksi paikallista yritystä lähestyivät suoraan kaupunginhallitusta ostotarjouksilla maa-alasta. Kaupunginhallitus lähetti yksimielisesti asian lausunnolle elinvoimalautakunnalle. Yrityksiltä pyydettiin myös tarkempia suunnitelmia tontin hyödyntämisestä. Elinvoimalautakunta esitti takaisin kaupunginhallitukselle, että kyseessä olevat yritystontit myydään tarjouksen mukaisesti siten, että tonttien tarkempi koko, sijoittelu ja toiminnan sisältö tarkennetaan. Hinnaksi esitettiin 7,5 euroa/neliömetri, joka on samaa luokkaa kuin alueen muut maanmyynnit, varsinkin kun huomioidaan, että ostajat ovat sitoutuneet purkamaan tontilla olevan vanhan junaradan, sekä teettämään poikkeamislupia varten tarvittavat selvitykset (pilaantunut maa, liikenne ja hulevesiojitus).

Akaassa yrityksille on ollut tapana myydä heidän haluamiaan maa-alueita samaisella poikkeamislupamenettelyllä. Mitään sinänsä salamyhkäistä tai erikoista juuri tähän maakauppaan ei siis liittynyt, vaan toimimme kuten aikaisemminkin. Tyypillisesti elinkeinopäällikkö tai kaupunkikehitysjohtaja on neuvotellut yritysten tai yrittäjien kanssa tonttitarpeista ja tuonut avoimesti kaikille kiinnostuneille esiin käytettävissä olevat maa-alueet. Tarjoukset on sitten käsitelty elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Poikkeuksellisuus tässä tapauksessa alkoi siitä, kun kaupunginhallitus äänestyksen jälkeen ei esityksestä ja asiantuntijalautakunnan päätöksestä huolimatta hyväksynytkään tonttikauppaa, vaan käynnisti kaavamuutosprosessin, tontinmuodostuksen, sekä päätti asettaa tontit julkiseen myyntiin. Kaavoitusprosessi kestää nopeimmillaankin useita kuukausia. Se puolestaan väistämättä tekee mahdottomaksi yritysten hankkeiden käynnistämisen kesän aikana. Aikaikkuna kyseisille hankkeille saattaa myös sulkeutua, eikä alueelle rakennu mitään ainakaan näiden yritysten toimesta. Epäloogiseksi päätöksen tekee myös se, että kaupunginhallitus pyysi lausunnon elinvoimalautakunnalta, mutta toimi sitten kuitenkin lausunnon vastaisesti.

Elinvoimalautakunnassa tästä aiheesta keskusteltiin useamman tunnin ajan ja lautakunta päätyi yksimielisesti siihen, että maa-alueet tulisi myydä. Yrittäjät jäivät nyt miljoonien eurojen investointiensa kanssa tyhjän päälle odottamaan ja ovat syystäkin ihmeissään.

Sitten ne valitun linjan ongelmakohdat pidemmällä aikavälillä: Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintatapaa sovelletaan kaikkiin tapauksiin jatkossa, emme voi myydä maata esimerkiksi Akaa Pointista suoraan yritykselle räätälöiden ne yrityksen tarpeisiin ja hyväksymällä ostotarjous, vaan tulee ensin muodostaa tontti ja sen jälkeen asettaa tontti julkiseen myyntiin. Lisäksi tämän menettelyn tulee koskea myös niitä yrityksiä, jotka ovat laajentamassa toimintaansa vaikkapa yrityksen vieressä olevalle maa-alueelle. Maa-alue tulisi kaavoittaa, sille tulisi muodostaa tontti ja asettaa tontti julkiseen myyntiin. Näin sen voisi sitten lunastaa vaikkapa toinen yritys. Mielestäni tämä ei ole paikallisten yritysten kannalta paras toimintatapa.

Mikäli tulkitsemme kaupunginhallituksen päätöstä siten, että se koskee vain tätä kyseistä maa-aluetta ja kyseisiä yrityksiä, niin kohtelemmeko silloin yrityksiä tasa-arvoisesti? Mielestäni emme. Käytännön tulee olla sama kaikille yrityksille. Näkemykseni mukaan siis kaupunginhallitus aiheutti päätöksellään tilanteen, jossa kukaan ei tiedä, miten kaupungin on tarkoitus jatkossa toimia.

Oma ehdotukseni oli kokouksissa (ja on edelleen), että kaupunki myy maa-alueitaan kuten tähänkin asti, mutta rinnalla päivitetään maapoliittinen ohjelma (vuodelta 2009). Ohjelmassa määritellään millä ehdoilla maa-alueita ja tontteja myymme tulevaisuudessa. Ohjelman valmistuttua päätämme milloin sitä alamme soveltamaan. Ohjelman päivittäminen vie aikaa nykyisillä resursseilla vuosia.

Varsinaisia yritystontteja Akaan kaupungilla on myynnissä vain muutama, muut yrityksille tarjolla olevat alueet ovat kaupungin omistuksessa olevaa maata. Elinkeinopäällikkömme ei siis voisi jatkossa tarjota yrityksille kaupungin omistamia maa-alueita, vaan ainoastaan kaavoitettuja yritystontteja. Tai toki voisi tarjota, mutta samalla pitäisi kertoa jatkoprosessista, eli tontinmuodostuksesta ja julkiseen myyntiin laittamisesta. Innostaisiko tämä yrityksiä sijoittumaan Akaaseen? Mielestäni ei.

Kaupungin tulee olla yritystonttien suhteen joustava ja nopea toimija. Tämä on ollut yksi valttikorteistamme jo vuosia. Muutettiinko nyt kaupunginhallituksessa lyhyellä harkinnalla jotain, mitä ei olisi pitänyt muuttaa? Mielestäni asia tulisi ottaa uudelleen hallituksen käsittelyyn itseoikaisulla ja tehdä ainoa oikea päätös, eli myydä kyseiset maa-alueet niistä tarjouksen tehneille yrityksille.

 

Sami Rajala
Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja