Kunnallisvaalit 2021

By | 23 helmikuun, 2021
Olen päättänyt asettua ehdolle myös tulevissa kuntavaaleissa ja paikallisyhdistys on ehdokkuuteni hyväksynyt. Nyt onkin hyvä pysähtyä pohtimaan miksi lähden tavoittelemaan toista kautta valtuustossa. Kulunut valtuustokausi on ollut poikkeuksellinen. Todella monia mittavia hankkeita on lähtenyt käyntiin, osittain tämän ja osittain edellisen valtuuston aikana. Osittain myös valtuustosta huolimatta.
Menneellä kaudella on jäänyt mieleen useampikin iso asia. Valtuustokauden alkupuolella päätettiin laadukkaista väistötiloista Viialaan. Sen jälkeen olemme tehneet rohkeita päätöksiä Akaan tulevaisuutta varten, muun muassa koulu- ja liikuntapaikkainvestoinneissa. Paljon hyviä asioita siis. No miksi sitten minut pitäisi valita toiselle kaudelle ja miksi pitäisi äänestää Akaan Kokoomuksen ehdokasta? Tässä muutama syy:
Kaupungin elinvoiman eteen on tehtävä edelleen panostuksia. Esimerkiksi kaupungin markkinointiin käytetään varsin mitätön summa rahaa vuosittain. Olemme Kokoomusryhmässä esittäneet lisäpanostuksia markkinointiin useammassakin talousarviossa. Emme kuitenkaan ole saaneet riittävän montaa valtuutettua mukaan muista ryhmistä. Olenkin sanonut, että Akaa on maailman paras paikka jota juuri kukaan ei tiedä. Ehdoton valttimme on sijainti, jota markkinoinnissa tulisi hyödyntää tehokkaasti.
Kaupungin palveluiden tuottamisessa olisi päästävä eroon keskustelusta mikä taho palvelut tuottaa. Pitäisi tehdä kunnollinen (SWOT) analyysi siitä, mitä etuja, haittoja, riskejä ja mahdollisuuksia milläkin palveluntuottamisen mallilla on. Toisin kuin monesti väitetään, Kokoomuksella ei Akaassa ole tarkoitus yksityistää palveluita. Meidän tavoitteenamme on, että yksityinen ja julkinen palveluntuotanto vertaillaan ja valitaan kaupungin kannalta paras toteutusmalli. Esimerkkinä vaikkapa uusi keskuskeittiö, joka toteutetaan omaan taseeseen ja ruoka tuotetaan kaupungin omana työnä. Kaikki Kokoomuksen valtuutetut äänestivät tuon tuotantomuodon puolesta, koska laskelmat osoittivat sen olevan kokonaisuuden kannalta edullisin. Vastakkainen esimerkki on Mäntymäen vanhainkodin palvelutuotanto. Sen pitäminen kaupungin omana työnä toteutettuna on maksanut Akaalaisille veronmaksajille useamman miljoonan. Mikään esitetty fakta ei tukenut sitä, että palvelua olisi ollut järkevää tuottaa nykyisissä tiloissa omana työnä, vaan kokonaisuus olisi kannattanut ulkoistaa. Näin olisimme saaneet käyttötarkoitukseen soveltuvan kiinteistön ja palvelun tuottaminen olisi ollut edullisempaa. Nykyaikaisissa tiloissa voidaan toimia vähemmällä henkilöstöllä ja silti pitää palvelun laatu korkealla.
Yksi suuri keskustelu käytiin vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Silloin kaupunginjohtaja esitti, että tällä hetkellä kaupungin taseessa olevat teollisuuskiinteistöt yhtiöitetään. Tällä tavalla karrikoiden kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä muutettaisiin konsernivelaksi. Tuolla toimenpiteellä oli tietenkin kustannuksensa, muun muassa veroseuraamukset, mutta yhtiöittämisellä oli tarkoitus välttää kriisikuntakriteerin täyttiminen (kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden aikana). Valtuusto päätti että ei yhtiöitetä vaan otetaan riski kriisikunnnaksi joutumisesta. Tätä kirjoitettaessa koronan tuomien kasvaneiden valtionosuuksien, sairaanhoitopiirin pienemmän laskun, omaisuuden myynnin ja monen muun kertaluonteisen sattuman johdosta alijäämästä näytettäisiin pääsevän eroon. Joskus taloushuolet ratkeavat sattumien kautta, mutta sen varaan ei pitäisi taloudenpitoa laskea. Esimerkiksi tuon yhtiöittämisen kohdalla pohdin pitkään, miksi valtuuston enemmistölle on ihan ok höylätä kuntalaisten palveluista sen sijaan, että päästään kriisikuntakriteerestä eroon kirjanpidollisilla järjestelyillä.
Olemme myös Kokoomusryhmässä määrätietoisesti pyrkineet esittämään kaupunkimme kunnallisveron laskemista. Tämän tulisi olla tulevan valtuustokauden yksi tärkeimmistä päämääristä. Se on yksi suuri kokonaisuus kaupungin vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Kuluvan valtuustokauden aikana veroasteen nostaminen on nähty ratkaisuna kaupungin taloudellisiin haasteisiin. Samoin puheenvuoroissa on esiintynyt lauseita, joiden voidaan tulkita tarkoittavan, että veroasteen nosto on Kokoomuksen kiusaksi tehty toimenpide. Kunnallisveroa kuitenkin maksavat lähes kaikki Akaalaiset, eivät vain Kokoomuksen valtuutetut tai äänestäjät. Kunnallisveron laskeminen tarkoittaisi veroeurojen jäämistä kulutukseen ja sitä kautta tukemaan myös paikallista yrityselämää ja lisäämään kuntalaisten hyvinvointia. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että veroasteen nostaminen on helpoin (joskin lyhytaikainen) ratkaisu taloushaasteisiin.

 Verotuloissa meillä todella on haaste, se ei ole kylläkään kunnallisveron liian matala taso. Se on yhteisöveron vaatimaton tuotto Akaassa. Emme ole ponnistuksista huolimatta saaneet houkuteltua paikkakunnalle riittävästi voittoa tuottavia yrityksiä. Toki kaupungin tekeminen houkuttelevaksi yrityksille on monen tekijän summa ja pitkän aikavälin hanke. Panostukset kaupungin elinvoimaan, esimerkiksi kaavoitukseen ja kaupungin markkinointiin tuottaisivat varmasti tulosta pidemmällä aikavälillä. Tätä työtä ei ole edelleenkään kunnolla edes aloitettu. Säästäessämme operatiivisista kustannuksista jätämme välttämättömät panostukset tulevaisuuden varalle tekemättä.
Kuten yltä voidaan lukea, haastetta tulevaan valtuustokauteen riittää edelleen. Puhumattakaan kuntien toimintakenttään tulevasta lähihistorian suurimmasta muutoksesta, soteuudistuksesta. Tämä muuttaa kuntien toimintaa kenties enemmän kuin moni osaa edes kuvitella. Sote on ollut ylivoimaisesti kuntien suurin toimiala, sekä henkilöstön määrällä että euroissa mitattuna. Jos tämä toiminto siirtyy maakunnalle (tai hyvinvointialuuelle), jää kunnan vastuulle sivistys, tekninen toimi (+ infra) ja elinvoima noin karkeasti lueteltuna. Tämä muutos vaatii kunnalta kykyä sopeutua, sekä tietenkin vahvuutta juuri noilla osa-alueilla. Itse koen, että kaikki nuo osa-alueet ovat Kokoomuksen vahvuuksia. Siksi nyt kannattaa pohtia tarkkaan mitä puoluetta ja ketä ehdokasta äänestät. Pelkällä yhden asian vastustamisella ei pitkälle pötkitä. Tarvitaan henkilöitä, jotka eivät vastusta yhtä asiaa, vaan puoltavat montaa viksua hanketta. Ja tukevat pätevää kaupunginjohtajaa työssään.
Lisäksi tarvitaan kykyä tehdä yhteistyötä. Yhteistyö on tahmannut tämän valtuustokauden aikana, sitä ei käy kiistäminen. Samaan tapaan kuin politiikkaa sanotaan yhteisten asioiden hoitamiseksi, se on myös asioiden yhdessä hoitamista. Aina ei tarvitsisi äänestää jos keskustelu oltaisiin käyty ajoissa ja sopiva kompromissi löydetty. Kenties jopa eri kantojen parhaat puolet saataisiin samaan pakettiin jos halua keskusteluun olisi. Toivottavasti seuraavassa valtuustossa on 35 valtuutettua, jotka osaavat kuunnella ja joustaa.
Terveisin
Sami Rajala
Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
sami.rajala.akaa@gmail.com
Puh. 050 531 9995