Hallinto-oikeus totesi, että aktiivisten kuntalaisten valitus vuoden 2020 talousarviosta, oli aiheellinen alijäämän kattamisen osalta. Päätös löytyy kaupunginhallituksen esityslistan 8.6.2021 pykälän 202 liitteistä. Tämä valitus juontaa juurensa niin sanottuun ”yhtiöittämispäätökseen”, jolloin valtuuston enemmistö hylkäsi kaupunginjohtajan yhtiöittämissuunnitelmat, jolla emokaupungin kertynyt alijäämä olisi tullut katettua. Tästä pidettiin paljonkin meteliä vuoden 2019-2020 vaihteessa. Jopa siinä määrin, että valituksen tehneitä kuntalaisia arvosteltiin melkoisesti sosiaalisessa mediassa. Nyt hallinto-oikeus siis totesi, että kuntalaiset olivat oikealla asialla.

Mielenkiintoista on myös, että osa valtuustosta ei tuntunut tietävän, että alijäämän kattamisvelvoite on laki. Ei siinä voi päättää onko yhtiöittäminen kiva juttu vai ei, tuleeko yhtiöitä liikaa vai sopivasti. Se on tehtävä, jotta lain kirjain täyttyy ja alijäämän euromäärät kertovat miten monta yhtiötä pitää perustaa.

Kokoomusryhmä yritti tuoda tätä näkökulmaa jokaisessa kokouksessa esiin. Kirjoittelimme lehteen, esimerkiksi tässä yhdessä Vihreän valtuustoryhmän kanssa (https://akaanseutu.fi/…/valtuutetut-paattavat-akaan…/…). Lisäksi kysyimme useampaan otteeseen, mistä yhtiöittämistä vastustavat tahot saavat emokaupungille samat säästöt seuraavalle vuodelle, jotta kriisikuntamenettely vältettäisiin. Ei kuulunut mitään.

Vuonna 2020 tuli korona. Tehtiin kyllä monta hyvää päätöstä joilla lisättiin kertaluonteisia tuloja kaupungille. Lopulta kaupungin talouden pelasti kuitenkin valtiolta tullut koronatuki, joka siis rahoitettiin meidän veronmaksajien ottamalla lainalla. Rahaa kuntakentälle työnnettiin paljon enemmän kuin oli tarve ja kuntakentän taloustilanne muuttui täysin. Kuvaavin todiste rahan pumppaamisesta kuntatalouteen on se, että negatiivisen tilinpäätöksen vuonna 2020 teki vain 27 kuntaa kun vuonna 2019 negatiivisen tuloksen teki 230 kuntaa. Kaikille lukijoille muistutuksena, että kyllä lainat pitää maksaa takaisin. Samoin myös lainojen korot. Jos valtion ottamien lainojen korot lähtevät nousuun, tulee Suomen pitää löytää useiden miljardien säästöt kattamaan lainojen korkokulut. Tuolla valtion kunnille työntämällä rahasummalla varmistettiin, että julkinen puoli ei joudu irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Yksityisellä puolella sen sijaan lomautettiin ja irtisanottiin.

Nyt tullut hallinto-oikeuden päätös ei ota kantaa yhtiöittämisvelvoitteeseen, koska emme suoraan päättäneet yhtiöittämisestä. Päätimme talousarviosta. Mutta hallinto-oikeus totesi, että valtuuston päätös oli laiton, koska talousarvio ei täyttänyt lain kirjainta. Kun valtuusto oli päätöksensä tehnyt, teimme vielä hallituksessa esityksen, että valtuuston päätöstä ei saa toimeenpanna, koska se on lain vastainen. Hallituksen tehtävänä on valvoa valtuuston päätösten lainmukaisuutta.

Tein hallituksessa 20.01.2020 tämän esityksen:
Perustelut:
Kuntalain §110 mukaan kunnan alijäämä on katettava neljän vuoden kuluessa sen syntymisestä ja sen kattamiseksi on esiteltävä yksilöidyt toimenpiteet. Lisäksi kaupungin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Valtuuston 18.12.2019 §77 päätös ei täytä tätä kuntalain vaatimusta. Valtuustolla oli käsittelyssä viranhaltijan esittämät yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi. Lisäksi kuntalain §126 edellyttää markkinoilla toimivien vuokrattujen teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämistä. Kaupunginjohtajan esittämässä talousarviossa tämä velvoite oli huomioitu.
Esitän, että:
Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston kokouksessa 18.12.2019 tehdyt päätökset §:t 76 ja 78 – 83 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Valtuuston kokouksessa 18.12.2019 §:ssä 77 (Akaan kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2024) tehdyt päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja ne kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoin lainmukaisia, mutta kuntalain (410/2015) 110 §:stä johtuen aiheuttavat kuntalain 118 §:n mukaisen menettelyn. Kaupunginhallitus päättää panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa 18.12.2019 syntyneet päätökset täytäntöön, lukuun ottamatta § 77, joka palautetaan kuntalain vastaisena valmisteluun.
Sitten äänestettiin, ja äänin 6-5 tämä esitykseni hävisi ja valtuuston päätös todettiin lailliseksi ja pantiin täytäntöön. Olin konsultoinut useampiakin tahoja ennen tätä esitystä.
Jätimme vielä päätöksestä eriävät mielipiteet, ote pöytäkirjasta: ”Sami Rajala, Jaakko Leinonen, Hanni Joronen, Kati Kuusisto ja Heli Einola-Virtanen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.”
Politiikassa tekee joskus mieli käyttää fraasia ”mitäs minä sanoin” ja tässä asiassa tunne on erityisen vahva. Olemme Kokoomuksen valtuustoryhmässä päättäneet, että emme aktiivisina valtuutettuina tee valituksia kaupungin päätöksistä. Onneksi valveutuneet kuntalaiset tekivät valituksen niin saimme tähänkin asiaan selvyyden.

Sami Rajala
Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja