Akaalaiselle kunnallispolitiikalle aikaisemmin kuulunut sekä näkynyt perusperiaate ODOTAMME KUNNES… on jäämässä pois vähitellen. Erityisesti kaupunginjohtajan innovatiivinen toiminta kaupungin investoinneissa ja kehitysideoissa on selvästi tarttunut valtaosaan kaupungin työntekijöitä ja myös valtuutettuihin ja lautakuntiin. Asioiden eteenpäin vieminen ei ole enää yhden tai kahden henkilön varassa, vaan päätöksen tehtyämme on asiat edenneet jo huomattavasti paremmin kuin aikaisemmilla valtuustokausilla-siitä kiitos kaikille ja erityisesti Teknisen lautakunnan puheenjohtajalle Maija Toivoselle ja lautakunnan jäsenille.

Toimin useammassakin järjestössä aktiivisena jäsenenä, mutta havainto asioista on kaikkialla sama: tekijöiden runsaus ei ole todellakaan ongelma missään järjestössä. Valitettavasti asia näkyy myös erityisesti nuorten tukeen liittyvissä asioissa. Ideoita nuorten puolesta esitetään runsain mitoin (julkisuudessakin), mutta toimivaa ja ennen kaikkea pitkäaikaista ratkaisua nuorten tukemiseksi ei tunnu löytyvän miltään taholta. Pääsyy tähän on toteutus.

Mikään ei ole niin helppoa kuin vaatia toimenpiteitä. Ja mikään ei ole niin vaikeaa kuin saada tekijät niihin. Kunnan resurssit ei riitä kaikkeen, mutta eivät vapaaehtoisjärjestöjenkään resurssit ole loputtomat. Monet järjestöt tekevät toki hyvää työtä-en tarkoita syyttää ketään siis. Totuus on vain se, että tekijöitä ei yksinkertaisesti riitä kaikkialle. Ja jo mukana oleville on työnsarkaa enemmän kuin tarpeeksi.

Kenelle kuuluu siis vastuu nuortemme tukemisesta?

Valtiolle?  Kunnalle? Meille?

Jos kahta ensimmäistä vaatii, niin unohtuu totuus. Valtio, kunta-nehän ovat vain meidän keinojamme toteuttaa asiat.

Vastuu kuuluu yksinkertaisesti meille kaikille yhteisesti! Ja vaalivuodesta riippumatta!

Nuorten puolesta

Petri Aarnio

Akaan Kokoomus ry kuntavaaliehdokas

(Julkaistu AS 9.3.2021)