Akaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös päätyi 11,76 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kassaan siis kertyi reilusti enemmän rahaa kuin mitä käytimme. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaupungin alijäämät on katettu määräaikaan mennessä, eikä Akaan kaupunki joudu kriisikuntamenettelyyn. Loistavaa talouspolitiikkaa meiltä istuvilta päättäjiltä! Vai miten tämä menikään?

Istuva valtuusto päätti vuodelle 2020 talousarvion ja suunnitelman, joka mukaan alijäämiä ei oltaisi katettu määräajassa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Valtuusto otti siis tietoisen päätöksen hyväksyä Akaan kriisikuntastatus. Jos kunta päätyy kriisikunnaksi valmistelee valtionvarainmisteriön nimeämä työryhmä kunnalle tasapainottamisohjelman, eli käytännössä menettäisimme itsemäärämisoikeuden oman kunnan asioihin.

Suurin yksittäinen tekijä Akaan hyvään taloudelliseen tulokseen oli korona. Tilinpäätös olisi ollut ylijäämäinen ilman koronankin vaikutuksia, mutta alijäämiä sillä ei olisi katettu. Koronan vaikutukset arvioidaan olleen noin + 6 m€, joka koostuu valtion koronatuista sekä sairaanhoito ym. kustannusten pienenemisestä.

Huomattavaa on, että verotulot laskivat 1,1 milj. €., mikä on tietysti erittäin huono uutinen. Toivotaan että tämä oli tilapäinen notkahdus.

Suunnitelmallista taloudenhoitoa tilinpäätöksessä edustaa valtuuston päättämät omaisuuksien myynnit, ja valtuuston enemmistön päätöksestä huolimatta tehty yhden teollisuushallin yhtiöittäminen.

Kun vuoden 2020 talouslukuja laskee yhteen ja miinustaa, huomaa että ei näiden kertaluonteisten plussien takana ole mitään mikä parantaisi meidän talousta pitkässä juoksussa. Nyt käynnissä olevat mittavat investoinnin kasvattavat kunnan lainataakkaa ja kasvattavat poistoja tulevaisuudessa, joten veropohjaa on pakko kasvattaa. Naapurikuntien tilinpäätökset alkavat myös valmistua pikkuhiljaa, Kangasala päätyi 18,8 m€ plussalle, Tampere 64,8 m€ ja Hämeenlinnakin 13,9 m€. Kaikilla kunnilla positiivisen tuloksen syynä ovat pääosin koronatuet. Ja koronatuethan maksetaan valtion kassasta ja kassaan rahaa tulee veronmaksajilta.

Tulokseen johtaneista syistä huolimatta olen erittäin onnellinen ja kiitollinen siitä, että talous on nyt hetkellisesti tasapainossa. Nyt meidän pitää vain pitää huolta että alijäämää ei pääse kertymään.