Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (Kesk.) käynnisti tammikuussa tärkeän selvityksen korkeakoulutuksen vuorovaikutuksesta seutukaupunkien ja niissä sijaitsevien työnantajien kanssa. Vielä ennen kuntavaaleja valmistuvassa selvityksessä tarkastellaan sitä, millaisilla mekanismeilla seutukaupunkien elinvoimaisuutta ja elinkeinojen uudistumista ylläpidetään. Haastattelussa selvityshenkilöksi nimitetylle kansanedustaja Hanna Kososelle (kesk.) painotin seutukaupunkien aktiivisuutta.

Vaikka kaupungissa ei ole korkeakoulukampusta, voi aktiivinen seutukaupunki hyödyntää tehokkaasti yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkostoamme. Kaupungissa pitää vain olla näkemyksellisyyttä, mitä halutaan kehittää ja kenen kanssa. Korkeakouluilla on osaamista hankkia kilpailtua ulkoista tutkimus- ja kehittämisrahoitusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä rahoituslähteistä.

 

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)