Akaan Seutu toteutti viime vuonna sähköisen kyselyn siitä, mitä Akaasta vielä puuttuu? Mm. Lidl ja uimahalli nousivat kärkeen. Kuntalaiset tietävät parhaiten, mitä he tarvitsevat. Liiaksi kuntalaisten toiveita ja mielipiteitä ei varmasti kysellä Suomen kunnissa. Ilahtuneena huomasin, että Akaan kaupunkikehitystoimi selvitti juuri asumiskyselyllä tulevaisuuden ikäihmisten asumistoiveita.

Kaupungin kannattaa selvittää huolella kuntalaisten toiveita tutkimuksen keinoin muutoinkin kuin yksittäisiin palveluihin liittyviä palvelukokemuksia. Nyt eletään yhteiskehittämisen vuosikymmentä ja mm. palvelumuotoilua käytetään yhä enemmän kehittämisen välineenä, jotta asiakkaat saadaan kokemusasiantuntijoina mukaan kehittämistyöhön. Akaassakin olisi sijaa suurelle kuntalaiskyselylle ja aktiiviselle yhteiskehittämiselle. Se ei ole resurssikysymys vaan pikemminkin strateginen valinta, jolla saadaan suuntaa ja voimaa Akaan kehitykseen.

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)