Akaan kaupungin kustannusrakenteeseen syventyessä ja vertaillessa sitä muihin kuntiin, kiinnittyy huomio Kuntaliiton tilastoissa sivistyksen ja osaamisen alimitoitukseen Akaassa. Vaikka Akaan kunnallisveroprosentti (22,25 %) on radanvarren kunnista korkein, ovat opetuksen ja kulttuurin kustannukset / asukas alhaisimmat.Lukuunottamatta perusopetusta ollaan Akaassa kaikissa opetuksen ja kulttuurin kustannusluokissa alle maan keskiarvon (mm. lukiokoulutus – 41 €/ as.).

Naapurikunnat panostavat lukiokoulutukseen huomattavasti enemmän, sillä Lempäälä (130 € / as.) käyttää siihen lähes kaksinkertaisen määrän Akaaseen (71 €/ as.) verrattuna ja Valkeakoski miltei kolminkertaisen määrän (198 €/ as.). Olisi muistettava, että koulu ei ole tehdas, jossa toimintaa voidaan loputtomasti tuotantoprosesseja kehittämällä tehostaa. Sekä sivistykseen että osaamiseen on panostettava riittävästi. Koulutus on investointi tulevaisuuteen ja tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa, Akaassakin.

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)