Sivistys ja osaaminen eivät varastoidu vaan jokainen sukupolvi pitää kouluttaa ja mieluummin paremmin kuin edellinen. Vaikka poliittinen keskustelu oli osin kiivasta kaikissa puolueissa, oli niin yhteiskunnan kuin yksilöiden kannalta tärkeää, että lopulta maksutonta oppivelvollisuutta päätettiin laajentaa 18 ikävuoteen. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän osaamista, jotta työura saadaan alkuun, ja että se myös mielekkäästi kehittyy.

Huhtikuussa julkaistiin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran raportti, jonka johtopäätöksenä todetaan, että koulutus toki maksaa. Vielä kalliimmaksi yhteiskunnalle käy, jos ihmisiä jätetään kouluttamatta niin, että he ajautuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle. Myös meillä kunnassa on suuri vastuu siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on turvallinen lapsuus ja mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen.

Vastuumme ei pääty uuteen oppivelvollisuusikään vaan nuorten ohjaaminen ja tukeminen jatko-opintoihin on myös tärkeää. Tähän voimme varmasti panostaa vieläkin enemmän myös kunta- ja maakuntatasolla.

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)