Oppiminen ei ole mullistunut, mutta mahdollisuudet siihen ovat lisääntyneet senkin edestä. Kirjastot ovat yhä tärkeitä sivistyksen lähteitä. Niteiden määrä kirjastossa ei enää kuitenkaan määritä saatavilla olevaa tiedon määrää vaan pääsy sähköisiin aineistoihin, jotka ovat nykyään myös ne uusimman tiedon lähteet. Sivistyksen keskusten ei tarvitse siten enää sijaita vain yliopistokaupungeissa vaan seutukaupungeilla on myös edellytykset kehittyä oppimisen suurkaupungeiksi. Sähköiset yhteydet ja verkostot ratkaisevat, eivät enää kirjaston hyllymetrit.

Digitalisaatio luo uusia oppimisen mahdollisuuksia kaikilla kouluasteilla. Nyt tarvitaan luovuutta, riittäviä panostuksia teknologiaan ja osaamisen kehittämiseen. Aktiivisista seutukaupungeista voi nyt tulla myös ”korkeakoulukaupunkeja”, joiden lukioissa on tarjolla eri korkeakoulujen opintoja. Tämän uusi lukiolaki (8 § vuodelta 2018) jo mahdollistaa ja siihen lukioita myös kannustetaan. Nyt Akaan kannattaa olla aktiivinen.

Elinvoima tarvitsee kehittyäkseen sivistystä ja osaamisen kehittämistä. Digitalisaatio ja digitaalisen koulutuksen kehittäminen perinteisen koulutuksen rinnalla on Akaalle suuri mahdollisuus kehitykseen ja kasvuun, joka lisää kaupungin vetovoimaa!

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)