Kyky digitalisaation hyödyntämiseen palvelukehityksessä tulee erottelemaan kuntien kustannuskehityksen tulevaisuudessa. Digitalisaation nopeus ja vaikutukset palvelukehitykseen tulevat olemaan 2020-luvulla moninkertaiset verrattuna kahteen viime vuosikymmeneen. Digitaalisuus ei ole enää mahdollisuus vaan se alkaa olla välttämättömyys. Ilman palvelujen digitaalistumista on edessä kuntien palvelujen asteittainen kurjistuminen ja käyttäjien väheneminen. Huolehtien siitä, että kaikki ovat palvelujen piirissä, tulisi digitaalista palvelukehitystä vauhdittaa rohkeasti.

Digitaaliset palvelut eivät vain lisää kustannustehokkuutta vaan käyttäjät kykenevät usein hyödyntämään niitä paljon paremmin ja vaivattomammin kuin perinteisiä palveluja. Vielä olisi mahdollisuus kehittää Akaasta digitaalisen palvelukehityksen kärkikaupunki.

FT, KTM Jouni Koski
Kuntavaaliehdokas (kok)