Kuulin juuri, että seitsemännellä luokalla olevan tyttäreni matematiikan opettaja on kuutena vuonna peräkkäin uusinut työsuhteensa Akaan kaupunkiin ja aina kymmenen kuukauden määräajaksi. Määräaikaisuutta on perusteltu sillä, että virka on vakiintumaton, koska oppilasmäärä vähenee koko ajan. Peruste on erikoinen, sillä oppilasmäärä on Viialan yhtenäiskoulussa yhdistymisen myötä päinvastoin lisääntynyt.

Voin hyvin kuvitella, minkälaisen epävarmuuden tunteen arkeen ja elämään yleensä jatkuvat määräaikaiset työsuhteet aiheuttavat sen sijaan, että opettajalla tai kenellä tahansa virkamiehellä olisi toistaiseksi voimassa oleva eli nk. vakituinen työsuhde.

Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Opettajien ja ohjaajien määräaikaiset virat ja toimet ovat herättäneet Akaassa paljon keskustelua kodeissa ja kaduilla. Esimerkiksi Viialan yhtenäiskoulun henkilöstön määrästä 44 prosenttia on nyt määräaikaisessa virassa. Täyttöluvat ensi vuodeksi makaavat edelleen sivistys- tai henkilöstöjohtajan työpöydällä. Miten on mahdollista, että Pirkanmaalla monien muiden kuntien hakuprosessit opettajien ja ohjaajien osalta alkoivat jo helmi-maaliskuussa? Jääkö meille Akaaseen tästä syystä luu käteen?

Akaan kuluvan vuoden talousarvion ohjeissa määräaikaisista todetaan, että pääsääntöisesti työsopimus tehdään aina toistaiseksi, jollei ole osoitettavissa määräaikaa, jonka puitteissa työ tulee päättymään. Siis konkreettista seikkaa, jonka johdosta työ yksinkertaisesti loppuu. Suurimmassa osassa Akaan opettajan viroissa ei ole kyse kausiluonteisesta työstä, ruuhkahuipun purkamisesta tai tehtävien uudelleen järjestelystä, joten perusteita ei määräaikaisuudelle juuri ole.

En luottamushenkilönä voi hyväksyä määräaikaisen työsuhteen syyksi sitä, että palkkamenot on budjetoitu vain vuodelle 2021. Emmehän ole vielä edes käsitelleet ensi vuoden budjettia.

Omalta osaltani haluan turvata lasteni opetuksen tason myös sillä, että Akaan kouluissa on kunnolliset ja terveydellisesti kestävät työtilat sekä työhönsä ja työolosuhteisiinsa tyytyväinen, pätevä henkilöstö, joka voi uskoa tulevaisuuteensa esimerkiksi siksi, että työpaikka on vakituinen. Se on parhaaksi myös lapsillemme.

Janita Puomila
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kok.)