Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutettujen lisäksi kaikki kunnan eri toimielimiin valitut jäsenet. Jokaisen luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Jokaisen tulee toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Tämän pitäisi olla itsestään selvää kaikille, jotka luottamustehtäviin pyrkivät. On turha väittää, että joku olisi pakotettu luottamustehtäväänsä.

Meidän kansanvaltainen kunnallinen päätöksenteko perustuu edustuksellisuuteen. Asukkaat valitsevat valtuutetut ja nämä tai näiden valitsemat elimet valitsevat muut luottamushenkilöt. Näillä on ”tavallisia” kuntalaisia laajempi tiedonsaantioikeus päätöksenteon tueksi.

Luottamushenkilö ei saa kuitenkaan käyttää tiedonsaantioikeuttaan väärin. On muistettava, että tiedotusintressi on kunnalla, meillä Akaan kaupungilla. Jos luottamushenkilö on saanut päätöksentekoaan varten pohjatietoa, ei se tarkoita, että hän voisi jakaa sitä saman tien ulkopuolisille. Tämähän ei koske valtuuston, hallituksen ja eri lautakuntien esityslistoja liitteineen, jotka ovat julkisia jo lain perusteella. Akaassakin ne löytyvät verkosta ja niitä voi kuka tahansa siellä selata ja lukea.

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille ja eri palvelujen käyttäjille, mutta siitä miten tiedotetaan, päättää kunta harkintansa mukaan. Yksittäiselle luottamushenkilölle tiedottamisesta päättäminen, yleensä siis valmistelussa olevien asioiden vuotaminen ei kuulu.

Luottamushenkilöiden on sitä vastoin huolehdittava ja valvottava, että tiedottaminen on riittävän avointa. Siihen ei kuulu salailu. Asukkailla on myös oikeus vaatia avointa tiedottamista, mutta sen on tapahduttava luottamushenkilöiden yhteisesti sovittujen ehtojen mukaisesti.

Akaassa viestintä on ottanut jo pitkiä askelia eteenpäin siitä, mitä se oli viime vuosikymmenen alkupuolella. Parannettavaa on aina. Mitä enemmän on tietoa, sen enemmän osallistutaan päätöksentekoon. Akaassa on edelleen lisättävä viestinnän avoimutta ja ajankohtaisuutta ottamalla käyttöön entistä laajemmin erilasia viestinnän kanavia ja tapoja. Miltä kuulostaisi esimerkiksi säännöllisesti toistettava videoviesti ajankohtaisista asioista?

Janita Puomila