Akaan lukio nousee usein puheeksi, kun keskustellaan Toijalan kouluverkosta. Varsinkin lukiolaiset haluaisivat, että lukio erottuisi selvästi yläkoulusta. Yhtenäiskoulusta on toki hyötyä, joista vähäisin ei ole samojen opettajien käyttäminen sekä yläkoulussa että lukiossa.

Voisiko lukion tiloja harkita Toijalan aseman läheisyyteen? Kulkeminen Viialasta Akaan lukioon helpottuisi huomattavasti. Se lisäisi varmasti myös ulkopaikkakuntalaisten kiinnostusta Akaan lukioon.

Seutukaavafoorumissa todettiin, miten vahva vaikutus toisen asteen koulutuksella on kaupungin elin- ja vetovoimaan. Ammattikoulu edistää elinkeinoelämän elpymistä.

Akaassa on monen alan yrityksiä, jotka tarvitsevat ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa. Tältä pohjalta Akaan tulee neuvotella VAAOn ja Tredun koulutuskuntayhtymien kanssa tavoitteena ammattikoulun toimipisteen sijoittuminen Akaaseen. Tämä mahdollistaisi samalla lukion ja ammattikoulun kaksoistutkinnon suorittamisen Akaan lukiossa.

Kaksoistutkinnolla on kysyntää ja siihen tähtäävät voisivat suorittaa harjoittelujaksonsa paikallisissa yrityksissä. Ainakin osa työllistyisi myöhemmin omalla alallaan Akaassa.

Tässä kokonaisuudessa meillä on tavoitetta, mutta mikään ei mahdotonta. Ei vain pidä luovuttaa, ennen kuin mitään on edes tehty.

Janita Puomila (kok)
kuntavaaliehdokas