Asiakkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mistä palvelunsa hankkivat. Jos palvelut eivät syystä tai toisesta toimi, on oltava mahdollista vaihtaa palveluntarjoajaa. Valinnan vapaus kirittää niin hyvinvointialuetta kuin palveluntarjoajia parempaan palveluun ja kehittämään toimintojaan. Palvelujen kehittämisestä hyötyy kaikkein eniten palvelun käyttäjä, jonka palvelut paranee jatkuvasti.

Kun mahdollistetaan ihmisten aito valinnan vapaus, samalla vahvistetaan lähipalveluiden turvaaminen. Tätä edistetään palvelusetelein ja kehittämällä Kela-korvausta. Kela-korvausta ei missään nimessä tule poistaa. Hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen hyvällä, saumattomalla yhteistyöllä saavutetaan kaikkein paras lopputulos

Palveluiden laatua tulee myös valvoa vahvasti hyvinvointialueella olipa tuottaja sitten julkinen tai yksityinen yritys. Kaikkiin epäkohtiin on puututtava.

Janita Puomila, aluevaaliehdokas, #288