Aarre Nord esittää Akaan Seutu -lehdessä 14.4.2021 ”Kenen päätökset vaikuttivat alijäämän kattamiseen?” -kirjoituksessaan asioista, jotka eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Kirjoituksessa Nord väittää, että Kokoomus ajoi kuin käärmettä pyssyyn kaikkien kaupungin toimintojen yhtiöittämistä vuoden 2019 valtuuston talousarviokokouksessa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kokoomus ei ollut yhtiöittämässä terveyspalveluita, ei kaupungin tieverkkoa, ei kouluja, ei teknistä toimea jne. Kokoomus kannatti kaupunginjohtajan talousarvioesitystä, joka sisälsi eräiden Akaan omistamien kiinteistöjen yhtiöittämisen. Yhtiöittäminen näytti välttämättömältä, jotta Akaan alijäämä saadaan katettua kuntalain asettamassa määräajassa. Kokoomus, Vihreät ja osa muista ryhmistä vaativat kuntalain noudattamista ja alijäämän kattamista vuoden 2020 kuluessa. Lisäksi Kuntalaki edellyttää kuntaa yhtiöittämään toiminnat, joilla se toimii kilpailluilla markkinoilla. Tätä velvoitetta ei Akaassa ollut täytetty, mutta tilanne oli tarkoitus korjata kaupunginjohtajan talousarvioesityksen toimin.

Toteankin Aarne Nordille, että Akaa sai katettua alijäämät tuurilla ja koronan avulla, ei suinkaan 20 valtuutetun hyväksymällä ”pää pensaaseen” – budjetoinnilla. Valtuusto ei edes noudattanut äänestyksen jälkeen tehtyä budjettia, sillä se yhtiöitti, koska oli pakko. Tätä eivät vain kaikki puolueet vielä joulukuussa 2019 halunneet myöntää, nähtävästi Nord ei vielä nytkään. Toteankin Nordille, että ainakaan Kokoomusvaltuutetuilla ei ollut vuoden 2019 talousarviokokouksessa päätöksenteossa tiedossa valtion ylimääräisiä koronatukia. Kuntalain mukaiset velvoitteet olikin välttämätöntä täyttää muilla keinoin. Mielenkiintoista on toki sekin, jos joillakin päätöksentekijöillä tai taustavaikuttajille oli tiedossa valtion massiivinen velkaelvytys jo ennen Korona pandemian leviämistä. Oliko hallitus jo ennen koronaa päättänyt ”pelastaa kunnat” velkaannuttamalla rajusti valtiota? Mielenkiintoista on toki sekin, että vaikka Harri Rämö kaupunginhallituksen puheenjohtajana johtaa talousarvion valmistelua, äänesti hän itse talousarviovaltuustossa tehtyä esitystä vastaan, mutta päätyi kuitenkin itse vuoden 2020 kuluessa käyttämään keinoja, joita vastaan itse äänesti.

Tulosanalyysi

Erittäin hieno tulos! Sen sijaan, että katsomme vain numeroita, on syytä hieman avata mitä tuloksen takana on tapahtunut jo aiemmin. Olemme pitkään tasopainottaneet taloutta ja viime vuosina olemme uuden kaupunginjohtajan johdolla tehneet merkittäviä uudistuksia.

Korona

Niin sanottuja koronatukia saimme noin 4,8 miljoonaa euroa, verotulomenetyksiä noin miljoonalla, muita käyttötalousmenoja syntyi noin 1,6 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon laskutus oli 3,8 miljoonaa euroa eli nettona koronavaikutus oli yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa positiivinen.

Suomen valtio otti vuonna 2020 noin 11 miljardia euroa lisää lainaa, rahoittaakseen koronan perusteella tehdyt lisätalousarviot. Onko riskinä, että valtio ottaa kunnilta tämän ylimääräisen koronatuen takaisin myöhemmin tavalla tai toisella?

Kiinteistöjen yhtiöittäminen ja myynnit

Puskuritie 6:n kiinteistön yhtiöittämisen vaikutus oli 2,1 miljoonaa euroa positiivinen. Kaupunginjohtaja esitti useamman kiinteistön yhtiöittämistä vuodelle 2020. Maa- ja metsäomaisuuden myynnin vaikutukset olivat noin 2,3 miljoonaa euroa positiiviset. Kiitän kaupunginhallitusta luottamuksesta, jonka sain joulukuun 2019 kaupunginhallituksen kokouksessa, kun esitin metsäomaisuuden myyntiä ja edelleen valtuustoa, jossa kaupunginhallituksen esitys eteni valtuuston päätökseksi.

Lastensuojelukorvaukset toisilta kunnilta ja Esperin tapaus toivat niin sanottuja kertaluontoisia positiivisia eriä yhteensä lähes 2,2, miljoonalla eurolla.

Poisto-ohjelmien muutokset ja alaskirjaukset. Akaa pidensi poistoaikoja ja kirjasi alas eräitä eriä, joilla on sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus tulokseen.

Lopuksi

Ilman koronaa ja tehtyä yhtiöittämistä ei Akaa olisi saanut reilun kahdeksan miljoonan alijäämäänsä katettua vaan tilinpäätös olisi jäänyt pahasti pakkaselle. Jatkoaikaakaan alijäämän kattamiselle ei herunut, joten voi sanoa, että Akaalla kävi suuri tuuri. Se joka kehtaa ottaa tämän tuurin jonkin yksittäisen puolueen tai ryhmän ansioksi, saatikka arvostella niitä, jotka vastuullisesti pyrkivät kuntalain velvoitteet täyttämään voi harjoittaa melkoisesti itsetutkiskelua. Aarre Nord voisikin keskittyä omiensa todellisten tekojen kehumiseen, toisten ryhmien kuvitteellisten tekojen arvostelun sijaan. Se olisi positiivista ja vähemmän populistista osallistumista akaalaiseen poliittiseen keskusteluun.

Mukavaa kevättä Aarrelle ja muille toivottaen

Jaakko Leinonen

Akaan kokoomuksen ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja,
valtuutettu ja Akaan Kokoomuksen ehdokas kuntavaaleissa 2021