Kunnalle asetetaan niin kuntalain kuin terveydenhuoltolainkin puolelta velvoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) osalta. Tavoitteena on tällöin lisätä asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa asukkaiden osallisuutta. Kaupunki on huomioinut hyte-ajatuksia ja -tavoitteita useissakin asiakirjoissa ja jopa uuden Hyvinvointikeskuksen nimessä.

Mitä hyte tarkoittaa käytännössä? Perinteisesti nimittäin ajatellaan, että sote-toimijat ovat heitä, ketkä huolehtivat keskitetysti kaupungin hyte-työstä. Näin onkin, mutta valtaosa sote-palveluista kohentaa tai korjaa heikentynyttä vointia ja terveyttä. Olisikin kovin tärkeää, että kunnan muilla vastuualueilla tiedostetaan, että asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä huolien ennalta ehkäiseminen on selvästi merkittävämpi asia kuin ajatellaankaan. Tässä ollaan perustehtävän äärellä eli miksi kunta on olemassa? Asukkaitaan ja heidän hyvinvointinsa kohentamista varten.

Otan pari esimerkkiä. Lasten vakaa ja turvallinen elämä kaipaa kodin lisäksi vakaat puitteet päiväkodissa ja koulussa. Pieni asia kaupungille, mutta suuri asia lapsen arjessa, on pysyvät aikuiset. Lukuvuosi on lapselle ehdottomasti liian lyhyt aika saman opettajan opetettavana – varsinkin alakouluiässä. Kodin, mutta myös koulun turvallisilla puitteilla tuetaan ensisijaisesti lasten tasapainoista kasvua ja kehittymistä eikä korjaavia, kalliita palveluja lisäämällä. Mielestäni opettajien jatkuvaa sijaisrumbaa tulee selkeästi vähentää ja palkata heitä vakituisiin virkoihin oppilasennusteiden mukaisesti. Toinen esimerkki ikäihmisiin liittyen. Kuten moni jo tietääkin, niin ikääntyessäkin liike on lääkettä. Kävelyteiden talvikunnossapidolla voidaan varmistaa omaehtoinen turvallinen liikkuminen ympäri vuoden. Jokainen liukastuminen laskee ikäihmisen toimintakykyä, heikentää mahdollisuuksia pärjätä kodissaan, nopeuttaa vaativien palvelujen tarvetta ja kasvattaa kaupungin kustannuksia. Niinpä, jos sepelissä liiaksi säästää saa sote-palvelusetelin kädestään päästää.

Edellä kuvaamillani esimerkeillä haluan osoittaa, että ennalta ehkäiseviin toimiin panostaminen kaupungin eri vastuualueilla ei ole läheskään niin kallista varsinkin, koska samasta panostuksesta hyötyy moni muu. Sote-palveluissa tilanne on sikäli paljon hankalampi, että jokainen euro, jolla yritetään korjata kerran rikki mennyt mieli tai kroppa, tarvitsee rinnalleen monta, monta lisäeuroa ja silloinkin niistä riittää vain yhdelle tarvitsijalle.

Erja Pentti

kuntavaaliehdokas (kok)