Uusista tapahtumista elinvoimaa Akaaseen

Covid-19 –pandemia on kurittanut rajusti tapahtuma-alaa ja pandemian taittumisen jälkeen on alkamassa uusi tapahtumien nousukausi. Akaassa on pitkät perinteet mm. markkinoilla ja ympäristötaiteen Näkymä-näyttelyllä, jossa kaupungilla on ollut keskeinen rooli....

Jokainen nuori on arvokas ja ansaitsee hyvän tulevaisuuden

Sivistys ja osaaminen eivät varastoidu vaan jokainen sukupolvi pitää kouluttaa ja mieluummin paremmin kuin edellinen. Vaikka poliittinen keskustelu oli osin kiivasta kaikissa puolueissa, oli niin yhteiskunnan kuin yksilöiden kannalta tärkeää, että lopulta maksutonta...

Akaasta digitaalisen palvelukehityksen kärkikaupunki

Kyky digitalisaation hyödyntämiseen palvelukehityksessä tulee erottelemaan kuntien kustannuskehityksen tulevaisuudessa. Digitalisaation nopeus ja vaikutukset palvelukehitykseen tulevat olemaan 2020-luvulla moninkertaiset verrattuna kahteen viime vuosikymmeneen....