Entä jos Akaassa voisi suorittaa kaksoistutkinnon?

Akaan lukio nousee usein puheeksi, kun keskustellaan Toijalan kouluverkosta. Varsinkin lukiolaiset haluaisivat, että lukio erottuisi selvästi yläkoulusta. Yhtenäiskoulusta on toki hyötyä, joista vähäisin ei ole samojen opettajien käyttäminen sekä yläkoulussa että...

Nuorten ongelmiin on puututtava heti

Nuorten mielenterveydelliset ongelmat ulottuvat vuosivuodelta nuorempiin ja nuorempiin lapsiin. Nuorisopsykiatrian osastot ovat täynnä ja kriisiosastot täysin ylibuukattuja. Jopa 13 -vuotiaat ongelmalapset sijoitetaan kriisiosastolle ja kuvitellaan, että se auttaa...

Vakituisesti Akaassa

Kuulin juuri, että seitsemännellä luokalla olevan tyttäreni matematiikan opettaja on kuutena vuonna peräkkäin uusinut työsuhteensa Akaan kaupunkiin ja aina kymmenen kuukauden määräajaksi. Määräaikaisuutta on perusteltu sillä, että virka on vakiintumaton, koska...

Kuka tiedottaa ja mitä?

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutettujen lisäksi kaikki kunnan eri toimielimiin valitut jäsenet. Jokaisen luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta. Jokaisen tulee toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla....