Hyvinvointi ja talous

Kunnalle asetetaan niin kuntalain kuin terveydenhuoltolainkin puolelta velvoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) osalta. Tavoitteena on tällöin lisätä asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja...