Entä jos Akaassa voisi suorittaa kaksoistutkinnon?

Akaan lukio nousee usein puheeksi, kun keskustellaan Toijalan kouluverkosta. Varsinkin lukiolaiset haluaisivat, että lukio erottuisi selvästi yläkoulusta. Yhtenäiskoulusta on toki hyötyä, joista vähäisin ei ole samojen opettajien käyttäminen sekä yläkoulussa että...

Kaupungin talousarvio ei ole mielipidekysymys

Hallinto-oikeus totesi, että aktiivisten kuntalaisten valitus vuoden 2020 talousarviosta, oli aiheellinen alijäämän kattamisen osalta. Päätös löytyy kaupunginhallituksen esityslistan 8.6.2021 pykälän 202 liitteistä. Tämä valitus juontaa juurensa niin sanottuun...

Akaan hyvinvointi ja kasvu alkaa tekijöistä

On aika poistaa jarrut valtuustosta! Akaa voi olla monesta paras niin asukkaille kuin yrityksillekin. Jotta tähän päästään, tarvitaan päättäjiin tekijöitä, jotka janoavat kasvua ja kehitystä.   Akaata pitää kehittää järjestelmällisesti ja tuloshakuisesti. Akaa...

Nuorten ongelmiin on puututtava heti

Nuorten mielenterveydelliset ongelmat ulottuvat vuosivuodelta nuorempiin ja nuorempiin lapsiin. Nuorisopsykiatrian osastot ovat täynnä ja kriisiosastot täysin ylibuukattuja. Jopa 13 -vuotiaat ongelmalapset sijoitetaan kriisiosastolle ja kuvitellaan, että se auttaa...

Politiikka on yhteispeliä!

Vaalikampanjoinnissa näkyy kiihtyvään tahtiin lauseita jotka alkavat; minun esityksestäni…, esitin jo kolme vuotta sitten…, minun ansiostani…, minä toin esiin…., minäääääääää… Demokratian perusajatuksena on, että hallintovalta noudattaa kansan tahtoa. Demokratialla...

Henkilöstö Akaan voimavarana

Kuntavaaliaika on käsillä. Ennakkoäänestys on käynnissä ja monen katseet kohdistuvat jo sunnuntai-iltaan vajaan parin viikon päähän. Millaisen valtuuston voimin Akaata viedään eteenpäin seuraavat neljä vuotta? Viime viikkojen keskusteluissa on ollut esillä mm. Akaan...

Valtuustoaloitteista ja tarkastuslautakunnasta

Valtuustoaloite on yksi valtuutetun vaikuttamiskeino. Aloite jätetään nimensä mukaisesti valtuustolle, joka lähettää sen lautakuntiin käsiteltäväksi. Toisin kuin jotkut istuvat valtuutetut väittävät, valtuustoaloite ei ole koskaan turha. Se on aina tekijälleen ja...