Entä jos Akaassa voisi suorittaa kaksoistutkinnon?

Akaan lukio nousee usein puheeksi, kun keskustellaan Toijalan kouluverkosta. Varsinkin lukiolaiset haluaisivat, että lukio erottuisi selvästi yläkoulusta. Yhtenäiskoulusta on toki hyötyä, joista vähäisin ei ole samojen opettajien käyttäminen sekä yläkoulussa että...

Kaupungin talousarvio ei ole mielipidekysymys

Hallinto-oikeus totesi, että aktiivisten kuntalaisten valitus vuoden 2020 talousarviosta, oli aiheellinen alijäämän kattamisen osalta. Päätös löytyy kaupunginhallituksen esityslistan 8.6.2021 pykälän 202 liitteistä. Tämä valitus juontaa juurensa niin sanottuun...

Henkilöstö Akaan voimavarana

Kuntavaaliaika on käsillä. Ennakkoäänestys on käynnissä ja monen katseet kohdistuvat jo sunnuntai-iltaan vajaan parin viikon päähän. Millaisen valtuuston voimin Akaata viedään eteenpäin seuraavat neljä vuotta? Viime viikkojen keskusteluissa on ollut esillä mm. Akaan...