Otsikko ehkä herätti ajatuksen, että tässä puhutaan ihmisen perustarpeesta. Sitä ilman on vaikea olla ihminen. Se tuntuu, koskettaa ja virkistää. Ja kyllä näin on; tässä puhutaan kulttuurista.

Kulttuuria määritellessä voidaan ajatella, että kulttuuri on sama asia kuin elämäntapa. Kulttuuri nähdään helposti näkyvänä taiteena ja itseilmaisuna, mutta se on myös ruokaa jota syömme, vaatteet jotka puemme yllemme ja tapamme kommunikoida toisten kanssa.

Akaassa on vahva kulttuuripohja. Meillä on useita kulttuurialan toimijoita ja yhdistyksiä, tapahtumia ja näyttelyitä. Kulttuurista puhuttaessa ei myöskään voida unohtaa urheilua. Kymmenet seurat ja niiden vapaaehtoiset toimijat ja valmentajat kantavat soihtuja harjoitusvuoroissa, joissa pienemmille kuntalaisille opetetaan urheilullista elämäntapaa ja vuorovaikutusta toisten kanssa.

Akaan kaupunki on iso osa tätä kenttää. Tai tulisi olla. Tällä hetkellä kaupungillamme ei ole yhtään todennettua resurssia toimimaan yhdessä tämän suuren joukon kanssa. Talousarviossa budjetoidulle kulttuurikoordinaattorille näytettiin punaista, vaikka sama valtuusto hetkeä ennen sitoutui Tampere 2026 kulttuuripääkaupunkihakuun. Kaikille mukana olijoille luvattiin hetki valokeilassa. Miten me ilman koordinoitua yhteistyötä kaupungin ja toimijoidemme kanssa voimme tämän estradiajan hyödyntää?

Olen tuonut keskusteluissa esiin tarpeen perustaa kaupunkiimme Akaan kulttuuriparlamentti. Esimerkiksi Ylöjärvellä tämä ryhmä kehittää kulttuuriolosuhteita, valmistelee kulttuurisuunnitelman ja toimii kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjausryhmänä. Samassa yhteydessä näkisin tarpeen myös Akaan kaupungin seuraparlamentille. Seuraparlamentin tärkeimpänä tehtävänä olisi yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen. Se voisi myös luoda yhteisen näkemyksen ja käytännöt kaupungin avustusperiaatteille ja vuoro- ja taksapolitiikalle.

Hahmotelmat ovat valmiina ja työtä riittää.
Nyt tarvitaan resurssia.
Toivottavasti uusi valtuusto on valmis kantamaan oman soihtunsa.
Kulttuuri on kuntalaisten perusoikeus.

Anni Määttä
kuntavaaliehdokas (kok)