Akaan Kokoomuksen hallituksen kokous

4.3 klo 18.30 Akaan valtuustosalissa